THỜI GIAN

NỘI DUNG

ĐỊA ĐIỂM

THÀNH PHẦN

THỨ 2 (04.06.2018)

7.30

Lớp bồi dưỡng năng lực ngoại ngữ dành cho cán bộ (Lớp 2)

Phòng học A1-302

Giáo viên giảng dạy lớp CB 2

Chuyên viên phụ trách

8.00

Giao ban công tác tuần 39 Khoa SPNN

Văn phòng Khoa

Ban chủ nhiệm

9.00

Họp xét tốt nghiệp đợt 2 cho sinh viên K55 Khoa SPNN

Văn phòng Khoa

BCN, Trợ lý đào tạo, HĐ

14.00

Họp Hội đồng xét tuyển thẳng lớp 10 THPT chuyên, lớp 10 CLC

Tầng 2- NĐH

Theo quyết định

THỨ 3 (05.06.2018)

8.00

Họp Nhóm biên soạn bài giảng elearning Chuyên đề tiếng Anh

Văn phòng khoa

BCN, Các trưởng nhóm

14.00

Tập huấn, hướng dẫn khai thác sử dụng Cổng thông tin đào tạo trực tuyến Trường Đại học Vinh

Phòng họp tầng 2-NĐH

GV theo quyết định

THỨ 4 (06.06.2018)

7.30

Lớp bồi dưỡng năng lực ngoại ngữ dành cho cán bộ (Lớp 1)

Phòng học A1-201

CBGD, Chuyên viên phụ trách

7.30

Lớp bồi dưỡng năng lực ngoại ngữ dành cho cán bộ (Lớp 2)

Phòng học A1-302

CBGD, Chuyên viên phụ trách

8.00

Tập huấn hợp phần CNTT trong giảng dạy ngoại ngữ cho CB, GV khoa

Phòng máy tầng 2 thư viện

Toản thể CBGD Khoa SPNN

8.00

Họp hội đồng xét công nhận tốt nghiệp đợt 2 năm 2018

Tầng 2- Nhà điều hành

Trưởng khoa/ Trợ lý ĐT

9.30

Họp chuẩn bị tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng năm 2018

Tầng 2- Nhà điều hành

Trưởng khoa

14.00

Lễ Bế giảng lớp du học bán phần cho LHS Thái Lan khóa 55, ngành Ngôn ngữ Anh

Tầng 8- Nhà điều hành

HĐ Đào tạo, CB Khoa SPNN

- LHS Thái K55 ngành NN Anh

THỨ 5 (07.06.2018)

7.30

Lớp bồi dưỡng năng lực ngoại ngữ dành cho cán bộ (Lớp 1)

Phòng học A1-201

CBGD, Chuyên viên phụ trách

7.30

Lớp bồi dưỡng năng lực ngoại ngữ dành cho cán bộ (Lớp 2)

Phòng học A1-302

CBGD, Chuyên viên phụ trách

8.00

Hội nghị giao ban cơ quan phiên tháng 6/2018

Tầng 8- Nhà điều hành

BCN, Bí thư các chi bộ

8.00

Tập huấn hợp phần Kiểm tra đánh giá trong giảng dạy ngoại ngữ cho CB, GV khoa

Phòng máy tầng 2 thư viện

Toản thể CBGD Khoa SPNN

THỨ 6 (08.06.2018)

7.30

Lớp bồi dưỡng năng lực ngoại ngữ dành cho cán bộ (Lớp 1)

Phòng học A1-201

CBGD, Chuyên viên phụ trách

8.00

Tập huấn hợp phần Phương pháp giảng dạy ngoại ngữ cho CB, GV khoa

Phòng máy tầng 2 thư viện

Toản thể CBGD Khoa SPNN

THỨ 7 (09.06.2018)

8.00

Tập huấn hợp phần Phương pháp giảng dạy ngoại ngữ cho CB, GV khoa

Phòng máy tầng 2 thư viện

Toản thể CBGD Khoa SPNN

 

Thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên, THPT CLC (Cả ngày)

 

 

CHỦ NHẬT (10.6.2018)