Bộ môn Ngoại ngữ chuyên ngành

Nguyễn Duy Bình
Lê Thị Tuyết Hạnh
Nguyễn Thị Lành
Nguyễn Thị Liên
Vũ Thị Hà
Nguyễn Lê Hoài Thu
Nguyễn Thị Lam Giang
Trần Thị Phương Thảo
Phạm Thị Lương Giang
Nguyễn Thị Hiền Lương
NGUYEN Thi Phuong Thao
Trương Thị Minh
Lưu Ngọc Bảo
Thái Anh Tuấn
Hoàng Thị Chung
Nguyễn Thị Hồng Thắm
Phạm Xuân Sơn
Trần Giang Nam
Trần Thị Vân Anh
Lê Thái Bình
Nguyễn Xuân Bình