Bộ môn Ngoại ngữ chuyên ngành

Trần Thị Phương Thảo
Vu Thi Ha
Lê Thị Tuyết Hạnh
Nguyễn Thị Lành
Nguyễn Thị Liên
Nguyễn Lê Hoài Thu
Nguyễn Thị Lam Giang
Phạm Thị Lương Giang
Nguyễn Thị Hiền Lương
Nguyễn Thị Phương Thảo
Trương Thị Minh
Lưu Ngọc Bảo
Thái Anh Tuấn
Hoàng Thị Chung
Nguyễn Thị Hồng Thắm
Phạm Xuân Sơn
Trần Giang Nam
Trần Thị Vân Anh
Lê Thái Bình
Nguyễn Duy Bình