Bộ môn Ngoại ngữ chuyên ngành

Trần Thị Phương Thảo
Nguyễn Duy Bình
Vũ Thị Hà
Lê Thị Tuyết Hạnh
Nguyễn Thị Lành
Nguyễn Thị Liên
Nguyễn Lê Hoài Thu
Nguyễn Thị Lam Giang
Phạm Thị Lương Giang
Nguyễn Thị Hiền Lương
NGUYEN Thi Phuong Thao
Trương Thị Minh
Lưu Ngọc Bảo
Thái Anh Tuấn
Hoàng Thị Chung
Nguyen Thi Hong Tham
Phạm Xuân Sơn
Trần Giang Nam
Trần Thị Vân Anh
Lê Thái Bình
Nguyễn Duy Bình
Nguyễn Xuân Bình