TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

KHOA SƯ PHẠM NGOẠI NGỮ

---------------------

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 41 NĂM HỌC 2020-2021 (TỪ 14.06.2021 ĐẾN 20.06.2021)

 

THỜI GIAN

NỘI DUNG

ĐỊA ĐIỂM

THÀNH PHẦN

THỨ 2 (14.06.2021)

8.00

Giao ban công tác tuần

VPK

Ban chủ nhiệm

THỨ 3 (15.06.2021)

 

 

 

 

THỨ 4 (16.06.2021)

 

 

 

 

THỨ 5 (17.06.2021)

 

 

 

 

THỨ 6 (18.06.2021)

 

 

 

 

THỨ 7 (19.06.2021)

 

 

 

 

CHỦ NHẬT (20.06.2021)