Bộ môn Ngoại ngữ chuyên ngành

Lê Thị Tuyết Hạnh
Trần Thị Phương Thảo
Nguyễn Thị Lành
Nguyễn Thị Liên
Vũ Thị Hà
Nguyễn Lê Hoài Thu
Phạm Thị Lương Giang
Trương Thị Minh
Lưu Ngọc Bảo
Thái Anh Tuấn
Hoàng Thị Chung
Nguyễn Thị Hồng Thắm
Phạm Xuân Sơn
Trần Giang Nam
Trần Thị Vân Anh
Lê Thái Bình