TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

KHOA SƯ PHẠM NGOẠI NGỮ

---------------------

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 39 NĂM HỌC 2020-2021 (TỪ 31.05.2021 ĐẾN 06.06.2020)

Kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 - 5/6/2021)

THỜI GIAN

NỘI DUNG

ĐỊA ĐIỂM

THÀNH PHẦN

THỨ 2 (31.05.2021)

8.00

Giao ban công tác tuần

VPK

Ban chủ nhiệm

 

 

 

 

THỨ 3 (01.06.2021)

 

 

 

 

THỨ 4 (02.06.2021)

 

 

 

 

THỨ 5 (03.06.2021)

8.00

Họp Trưởng các đơn vị trong toàn Trường

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

- Ban Giám hiệu;

- Trưởng các đơn vị trong toàn Trường;

- Chủ tịch CĐ, Bí thư ĐTN, Chủ tịch HSV trường

15.15

(Tiết 8) Thao giảng cấp Trường của GV Lê Diệu Linh, Khoa SP Ngoại ngữ, bài giảng: Skillful 4 listening and speaking. Unit 10: Conflicts

Phòng 204b, Thư viện ID: 374-888-3207 Mật khẩu: 12345678

- Đại diện CĐtrường, Ban CDIO và phòng Đào tạo;

- Đại diện Lãnh đạo, CĐBP Khoa SP Ngoại ngữ, các GV trong BMvà những người quan tâm.

 

 

 

 

THỨ 6 (04.06.2021)

 

 

 

 

THỨ 7 (05.06.2021)

 

 

 

 

CHỦ NHẬT (06.06.2021)