TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

KHOA SƯ PHẠM NGOẠI NGỮ

---------------------

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 40 NĂM HỌC 2020-2021 (TỪ 07.06.2021 ĐẾN 13.06.2021)

 

THỜI GIAN

NỘI DUNG

ĐỊA ĐIỂM

THÀNH PHẦN

THỨ 2 (07.06.2021)

8.00

Giao ban công tác tuần

VPK

Ban chủ nhiệm

THỨ 3 (08.06.2021)

 

 

 

 

THỨ 4 (09.06.2021)

 

 

 

 

THỨ 5 (10.06.2021)

 

 

 

 

THỨ 6 (11.06.2021)

 

 

 

 

THỨ 7 (12.06.2021)

 

 

 

 

CHỦ NHẬT (13.06.2021)