TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

KHOA SƯ PHẠM NGOẠI NGỮ

---------------------

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 15 NĂM HỌC 2020-2021 (TỪ 14.12.2020 ĐẾN 20.12.2020)

 

THỜI GIAN

NỘI DUNG

ĐỊA ĐIỂM

THÀNH PHẦN

THỨ 2 (14. 12. 2020)

8.00

Giao ban công tác tuần

VPK

Ban chủ nhiệm

14.00

Họp Hội đồng tuyển sinh Sau đại học đợt 2 năm 2020

Phòng họp tầng 6, Nhà điều hành

Ban chủ nhiệm

19.30

Hội nghị Bí thư chi đoàn, Lớp trưởng các lớp sinh viên hệ chính quy Học kỳ 1, năm học 2020 - 2021

Hội trường A

Ban Chủ nhiệm, TL QLSV, Bí thư chi đoàn, Lớp trưởng các lớp sinh viên

THỨ 3 (15. 12. 2020)

 

 

 

 

THỨ 4 (16. 12. 2020)

 

 

 

 

THỨ 5 (17. 12. 2020)

 

 

 

 

 

 

 

 

THỨ 6 (18. 12. 2020)

THỨ 7 (19. 12. 2020)

7.00

Thi tuyển sinh Sau đại học đọt 2 năm 2020 (cả ngày)

Nhà A

Hội đồng tuyển sinh

CHỦ NHẬT (20. 12. 2020)

6.30

Thi tuyển sinh Sau đại học đọt 2 năm 2020 (cả ngày)

Nhà A

Hội đồng tuyển sinh