TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

KHOA SƯ PHẠM NGOẠI NGỮ

---------------------

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 17 NĂM HỌC 2020-2021 (TỪ 28.12.2020 ĐẾN 03.01.2021)

 

THỜI GIAN

NỘI DUNG

ĐỊA ĐIỂM

THÀNH PHẦN

THỨ 2 (28. 12. 2020)

7.00

Giao ban công tác tuần

VPK

Ban chủ nhiệm

8.00

Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Trường Đại học Vinh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2023

Hội trường A

- Đại biểu có giấy mời;

- Thành phần theo Thông tri triệu tập của Hội SV trường

7.00-17.00

Bồi dưỡng GV tại Nam Định

Sở GD-ĐT

BCN, CV Đề án, GV

THỨ 3 (29. 12. 2020)

7.00-17.00

Bồi dưỡng GV tại Nam Định

Sở GD-ĐT

BCN, CV Đề án, GV

THỨ 4 (30. 12. 2020)

7.00-17.00

Bồi dưỡng GV tại Nam Định

Sở GD-ĐT

BCN, CV Đề án, GV

THỨ 5 (31. 12. 2020)

 

 

 

 

THỨ 6 (01. 01. 2021)

 

 

 

 

THỨ 7 (02. 01. 2021)

 

 

 

 

CHỦ NHẬT (03. 01. 2021)