TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

KHOA SƯ PHẠM NGOẠI NGỮ

---------------------

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 16 NĂM HỌC 2020-2021 (TỪ 21.12.2020 ĐẾN 27.12.2020)

THỜI GIAN

NỘI DUNG

ĐỊA ĐIỂM

THÀNH PHẦN

THỨ 2 (21.12.2020)

8.00

Giao ban công tác tuần

VPK

Ban chủ nhiệm

14.00

Hội ý BTC Hội thảo VietTESOL 2021

VPK

Thành phần BTC

THỨ 3 (22.12.2020)

19.30

Hội thi SV Khởi nghiệp sáng tạo (Startup Festival) Khoa SPNN

Hội trường A

BCN, CBGV, Chi đoàn CB

THỨ 4 (23.12.2020)

17.30

Hội nghị Tổng kết công tác Đảng (Chi bộ CB Khoa SPNN)

VPK

Đảng viên Chi bộ cán bộ

19.00

Hội nghị Tổng kết công tác Đảng (Đảng bộ bộ phận Khoa SPNN)

VPK

Đảng viên ĐBBP

THỨ 5 (24.12.2020)

7.30

Tập huấn thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông (03 ngày)

HT tầng 8-NĐH

BCN, BQL ĐANN, CB theo QĐ

THỨ 6 (25.12.2020)

7.00-17.00

Tập huấn Cán bộ chấm thi NLNN 6 bậc dùng cho VN

ĐH Thái Nguyên

BCN, BQL Đề án NN, CB theo QĐ

THỨ 7 (26.12. 2020)

7.00-17.00

Tập huấn Cán bộ chấm thi NLNN 6 bậc dùng cho VN

ĐH Thái Nguyên

BCN, BQL Đề án NN, CB theo QĐ

CHỦ NHẬT (27.12.2020)

7.00-17.00

Tập huấn Cán bộ ra đề thi, chấm thi NLNN 6 bậc dùng cho VN

ĐH Thái Nguyên

BCN, BQL Đề án NN, CB QĐ