TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

KHOA SƯ PHẠM NGOẠI NGỮ

---------------------

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 19 NĂM HỌC 2020-2021 (TỪ 11.01.2021 ĐẾN 17.01.2021)

THỜI GIAN

NỘI DUNG

ĐỊA ĐIỂM

THÀNH PHẦN

THỨ 2 (11.01.2021)

8.00

Giao ban công tác tuần

VPK

Ban chủ nhiệm

THỨ 3 (12.01.2021)

 

 

 

 

THỨ 4 (13.01.2021)

 

 

 

 

THỨ 5 (14.01.2021)

 

 

 

 

THỨ 6 (15.01.2021)

 

 

 

 

THỨ 7 (16.01.2021)

07:00

Chương trình Hiến máu tình nguyện "Giọt hồng vì cộng đồng" (cả ngày)

Nhà Thi đấu TDTT

HS, SV tình nguyện tham gia

CHỦ NHẬT (17.01.2021)

07:30

Ngày Chủ nhật xanh

ĐVTN theo điều động

Các khu vực thuộc Cơ sở I vàCơ sở II của Trường