THỜI GIAN

NỘI DUNG

ĐỊA ĐIỂM

THÀNH PHẦN

THỨ 2 (24.12.2018)

8.00

Giao ban công tác Khoa SPNN

Văn phòng khoa

Ban chủ nhiệm

8.00-11.30

Đánh giá CTĐT ngành Ngôn ngữ Anh

Tầng 8 Nhà điều hành

Các nhóm thư ký

13.30-17.30

Đánh giá CTĐT ngành Ngôn ngữ Anh

Tầng 8 Nhà điều hành

Các nhóm thư ký

THỨ 3 (25.12.2018)

8.45-11.30

Bế mạc khảo sát chính thức đánh giá chất lượng CTĐT ngành Ngôn ngữ Anh, Kỹ thuật xây dựng, Quản trị kinh doanh

Hội trường A

Theo Thông tri triệu tập

14.30

Họp tư vấn tuyển sinh năm 2019

Phòng họp tầng 6-NĐH

Trưởng khoa, ban truyền thông

THỨ 4 (26.12.2018)

 

 

 

 

THỨ 5 (27.12.2018)

9.00

Họp Hội đồng Khoa Sư phạm Ngoại ngữ

Văn phòng khoa

Hội đồng khoa SPNN

THỨ 6 (28.12.2018)

17.30

Trao học bổng hỗ trợ học tập cho sinh viên mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập của Khoa SPNN

Nhà tài trợ: Công ty cổ phần Bến xe Nghệ An

A4-201

BCN, Chủ tịch CĐBP, QLHSSV, CBVC của khoa SPNN

 

 

Triển khai kế hoạch Thực tập Nghề cho sinh viên K56 ngành Ngôn ngữ Anh

A4-201

BCN, QLHSSV, GV chủ nhiệm K56 NN Anh, GV phụ trách chương trình

THỨ 7 (29.12. 2018)

 

 

 

 

CHỦ NHẬT (30.12.2018)