THỜI GIAN

NỘI DUNG

ĐỊA ĐIỂM

THÀNH PHẦN

THỨ 2 (17.12.2018)

8.00

Giao ban công tác Khoa SPNN

Văn phòng khoa

Ban chủ nhiệm

8.00-11.30

Hoàn thiện Hồ sơ minh chứng Đánh giá CTĐT ngành Ngôn ngữ Anh

Văn phòng khoa

Các nhóm thư ký

13.30-17.30

Hoàn thiện Hồ sơ minh chứng Đánh giá CTĐT ngành Ngôn ngữ Anh

Văn phòng khoa

Các nhóm thư ký

THỨ 3 (18.12.2018)

8.00-11.30

Hoàn thiện Hồ sơ minh chứng Đánh giá CTĐT ngành Ngôn ngữ Anh

Văn phòng khoa

Các nhóm thư ký

THỨ 4 (19.12.2018)

17.30

Họp chuẩn bị Công tác Khảo sát chính thức đánh giá chất lượng CTĐT ngành Ngôn ngữ Anh,

Văn phòng khoa

Các nhóm thư ký

Nhóm tham gia phỏng vấn

19:30

Hội nghị lưu học sinh toàn trường năm học 2018 - 2019

Hội trường A

Theo Thông tri triệu tập

 

 

 

 

THỨ 5 (20.12.2018)

17.30

Nghiệm thu đề tài nhiệm vụ thuộc chương trình ETEP Khoa SPNN

Phòng họp tầng 2

Nhà điều hành

Hội đồng nghiệm thu

Nhóm nghiên cứu

THỨ 6 (21.12.2018)

8:45

Khai mạc khảo sát chính thức đánh giá chất lượng CTĐT ngành Ngôn ngữ Anh, Kỹ thuật xây dựng, Quản trị kinh doanh

Hội trường A

Theo Thông tri triệu tập

 

 

 

 

THỨ 7 (22.12. 2018)

 

7.30-17.30

(Cả ngày)

Đoàn đánh giá chính thức chương trình đào tạo Phỏng vấn các nhóm đối tượng (Lãnh đạo, quản lý chuyên môn, giảng viên, nhà tuyển dụng, cựu người học, cán bộ hỗ trợ)

 

Nhà A1

 

Đối tượng theo thông báo

CHỦ NHẬT (23.12.2018)