THỜI GIAN

NỘI DUNG

ĐỊA ĐIỂM

THÀNH PHẦN

THỨ 2 (12.11.2018)

8.00

Giao ban công tác tuần 11.2018

Văn phòng khoa

Ban chủ nhiệm

14.30

Làm việc với BCH Liên chi đoàn, Liên chi hội khoa SPNN

Văn phòng khoa

Ban chủ nhiệm, Trợ lý QLHSSV

 

 

 

 

THỨ 3 (13.11.2018)

 

 

 

 

THỨ 4 (14.11.2018)

 

 

 

 

 

 

 

 

THỨ 5 (15.11.2018)

 

 

 

 

THỨ 6 (16.11.2018)

18.00

Tọa đàm liên hoan Chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20.11

Khách sạn Mương Thanh

Toàn thể CBVC

THỨ 7 (17.11. 2018)

14.00

Team building Trường ĐH Vinh lần thứ 2

Trung tâm GDQPAN

Toàn thể CBVC

 

 

 

 

CHỦ NHẬT (18.11.2018)