THỜI GIAN

NỘI DUNG

ĐỊA ĐIỂM

THÀNH PHẦN

THỨ 2 (22.10.2018)

8.00

Họp giao ban công tác tuần

Văn phòng khoa

Ban chủ nhiệm

THỨ 3 (23.10.2018)

 

 

 

 

THỨ 4 (24.10.2018)

8.00

Hội nghị tập thể lãnh đạo Nhà trường mở rộng thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự bổ nhiệm mới 01 Phó HT nhiệm kỳ 2015-2020

Phòng họp tầng 2 NĐH

Trưởng đơn vị

9.00

Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn Trường thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự bổ nhiệm mới 01 Phó HT nhiệm kỳ 2015-2020

Hội trường A

Trưởng, phó đơn vị; Bí thư ĐBBP, Bí thư CB; Chủ tịch CĐBP; Trưởng, Phó Trưởng bộ môn; GS, PGS, TS, GVCC

11.30

Họp triển khai tháng rèn luyện nghiệp vụ sư phạm (Bí thư, lớp trưởng các lơp sinh viên)

Văn phòng khoa

Bộ môn PPGD, Trợ lý HSSV

14.00

Họp Ban tổ chức hội thảo VinhTESOL lần thứ 2 năm 2019

Tầng 2 Thư viện

Ban tổ chức

THỨ 5 (25.10.2018)

7.30

Hội nghị trưởng Bộ môn

Hội trường tầng 8- NĐH

-Trưởng đơn vị

-HĐ Đào tạo các Khoa, viện

- Nhóm nghiên cứu CDIO

-Trưởng phó bộ môn

THỨ 6 (26.10.2018)

THỨ 7 (27.10.2018)

8.00

Khai giảng khóa Bồi dưỡng nâng cao năng lực ICT dành cho GV

Hội trường tầng 8- NĐH

Khoa SPNN

19.00

Lễ hội Halloween

Sân khấu A4

Khoa SPNN

CHỦ NHẬT (28.10.2018)

8.00

Tập huấn Bồi dưỡng nâng cao năng lực ICT (khóa 3) dành cho giảng viên

Hội trường tầng 8- NĐH

Khoa SPNN

14.00

Lễ khai giảng khóa đào tạo trình độ Thạc sĩ, Tiến sĩ và trao bằng Tiến sĩ, Thạc sĩ năm 2018.

Hội trường A

Thông tri triệu tập