Phòng Văn hoá – Thông tin (PAS), Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội và Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh đang tìm kiếm ứng viên phù hợp để đề cử cho các chương trình Nghiên cứu Hoa Kỳ dành cho học giả và giáo viên/ chuyên viên giáo dục phổ thông năm 2015.
Giảng viên đại học v
à các nhà nghiên cứu nguyện vọng đăng ký tham gia các chương trình này xin vui lòng điền vào mẫu đơn và gửi về cho PAS trước ngày Thứ Hai, 14/12/2015. Kết quả đề cử sẽ được thông báo vào đầu tháng 4/2016.

Chi tiết xem tại File đính kèm