Kính mời các thầy cô tham gia các nhóm tự đánh giá ngành Ngôn ngữ Anh đến dự buổi "Giới thiệu mốc chuẩn Tự đánh giá Chương trình đào tạo"

Thời gian: 19h30 ngày 11/4 năm 2018.

Địa điểm: Phòng học A4.201

Thành phần: Hội đồng tự đánh giá và các Nhóm thư kí của 5 chương trình đào tạo (CNTT, Sư phạm Toán, Kỹ thuật Xây dựng, Ngôn ngữ Anh, QTKD), Cán bộ của Khoa/Viện có CTĐT được tự đánh giá.

Chủ trì: PGS.TS. Ngô Đình Phương - Trung tâm ĐBCL.

Đây là nội dung quan trọng nên trường yêu cầu CB có mặt đầy đủ và đúng giờ. Trân trọng!

Phó Trường Khoa Phụ trách

Nguyễn Thị Kim Anh