TỔ: VĂN HỌC – DỊCH TIẾNG ANH

 

TT

Tên báo cáo

Người báo cáo

Thời gian trình bày

Địa điểm

1

The Power and the Glory by Henry Graham Greene

Lê Thị Thúy Hà

19h-Thứ 3,

6/9/2016

VPK tầng 2 thư viện

2

Why should the course “Introduction to Southeast Asian culture” be provided to English majors at Vinh University?

Nguyễn Thị Lan Phương

19h-Thứ 5,

15/9/2016

VP Khoa SPNN

3

The Context of Wuthering Heights by Emily Bronte

Lê Thị Thúy Hà

19h-Thứ 3,

11/10/2016

VPK tầng 2 thư viện

 

Teaching Translation: Problems and Solutions

Nguyễn Thị Tuyết Hồng

19h-Thứ 2,

17/10/2016

VP Khoa SPNN

 

CDIO approach to developing “Introduction to Southeast Asian culture” course for English majors at Vinh University

Nguyễn Thị Lan Phương

19h-Thứ 5,

27/10/2016

VP Khoa SPNN

 

Activities in translation classrooms

Dương Đức Ánh

19h-Thứ 3,

8/11/2016

VP Khoa SPNN

 

CDIO approach to developing Interpreting course for English majors at Vinh university

Nguyễn Thị Lan Phương

19h-Thứ 5,

17/11/2016

VP Khoa SPNN

 

Building CDIO-based learning outcome for English majors

Nguyễn Hữu Quyết

19h-Thứ 3, 29/11/2016

Lab 204,

Thư viện

 

Language functions in the text

“British Hostages: Freedom is Dream Come True”

Lê Thị Thúy Hà

19h-Thứ 3,

13/12/2016

VPK tầng 2 thư viện

 

Conducting Successful Translation Classes

Nguyễn Thị Tuyết Hồng

19h-Thứ 2,

19/12/2016

VP Khoa SPNN

 

The role of Extensive reading in teaching of translation

Dương Đức Ánh

19h-Thứ 4,

28/12/2016

VP Khoa SPNN