TT

THỜI GIAN

NỘI DUNG

BÁO CÁO VIÊN

CHỦ TRÌ

1

Tối thứ 3

(13/9/2016)

Những giải pháp giúp nâng cao hiệu quả học nhóm và tự học môn Từ vựng - Ngữ nghĩa cho sinh viên chuyên ngữ K54

Võ Thị Hồng Minh

Nguyễn Thị Kim Anh

2

Tối thứ 3

(27/9/2016)

Nghiên cứu ẩn dụ ý niệm CUỘC SỐNG LÀ CUỘC HÀNH TRÌNH trong truyện ngắn Việt, Mỹ giai đoạn 1975-1991

Đinh Thị Mai Anh

Nguyễn Thị Kim Anh

3

Tối thứ 3

(11/10/2016)

Ẩn dụ ý niệm TÌNH YÊU LÀ LỰC (LOVE IS A FORCE) trong thành ngữ tiếng Việt và tiếng Anh

Nguyễn Thị Kim Anh

Trần Bá Tiến

4

Tối thứ 3

(25/10/2016)

Theoretical background for contrastive studies

Lê Đình Tường

 

Nguyễn Thị Kim Anh

5

Tối thứ 3

(08/11/2016)

Activities to engage students' interest in learning 'Integated skills'

Võ Thị Hồng Minh

Nguyễn Thị Kim Anh

6

Tối thứ 3

(22/11/2016)

Nghiên cứu ẩn dụ ý niệm CUỘC SỐNG LÀ MỘT THỰC THỂ trong truyện ngắn Việt, Mỹ giai đoạn 1975-1991

Đinh Thị Mai Anh

Nguyễn Thị Kim Anh

7

Tối thứ 3

(06/12/2016)

Các mô hình tri nhận về mối quan hệ xã hội trong thành ngữ tiếng Việt và tiếng Anh

Nguyễn Thị Kim Anh

Trần Bá Tiến

8

Tối thứ 3

(20/12/2016)

Language and contrastive linguistics

Lê Đình Tường

 

Nguyễn Thị Kim Anh