• CHỈ TIÊU TUYỂN SINH

TT

Tên ngành

Mã ngành

Chi tiêu

Tổ hợp môn xét tuyển 1

Tổ hợp môn xét tuyển 2

Tổ hợp môn xét tuyển 3

Tổ hợp môn xét tuyển 4

Theo xét KQ thi THPTQG

Theo phương thức khác

Mã tổ hợp môn

Môn chính

Mã tổ hợp môn

Môn chính

Mã tổ hợp môn

Môn chính

Mã tổ hợp môn

Môn chính

52.

Sư phạm Tiếng Anh

7140231

80

D01

D14

D15

53.

Ngôn ngữ Anh

7220201

190

60

D01

D14

D15

Tổng

270

  • CHUYỂN THẲNG
     Tuyển thẳng đối với thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT.