Tại buổi seminar, ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo đã nêu ra những khó khăn mà giáo viên thường gặp trong quá trình dạy tiếng Anh cho sinh viên không chuyên ngữ: sỹ số lớp quá đông, trình độ sinh viên thấp và không đồng đều, công việc in ấn tài liệu phức tạp và tốn kém, 

Để giải quyết các khó khăn đó, ThS Nguyễn Thị Phương Thảo đề xuất một số giải pháp: chia nhóm (4-5 sinh viên/nhóm, có leader), tổ chức group work, điều chỉnh phương pháp giảng dạy cho phù hợp với trình độ của sinh viên, tổ chức pair check, khuyến khích khả năng sáng tạo của sinh viên, giao cho sinh viên tạo group clips và đăng lên trang facebook nhóm để cả lớp cùng xem và đánh giá, nhận xét, có động viên, có hình thức phạt (trừ điểm).

Việc tổ chức các hoạt động, theo cô Nguyễn Thị Phương Thảo, phải theo hướng kích thích tính chủ động của sinh viên. Ví dụ, cho sinh viên tự tìm tòi và trình bày về vấn đề cụ thể nào đó, theo đúng tinh thần CDIO.

Ngoài ra, giáo viên cũng cần tổ chức các trò chơi phục vụ học tập (random words, hangman, race car, word catching. whisper-draw v.v...) để kích thích sự hứng thú của sinh viên.

Tại seminar, các giáo viên cũng tranh luận sôi nổi về việc cộng điểm thái độ học tập cho sinh viên, cách cộng điểm cho các em thường xuyên phát biểu.

Buổi sinh hoạt học thuật đã được chủ trì một cách nghiêm túc, thực chất và bổ ích. Đây là hoạt động thường xuyên của Bộ môn ngoại ngữ chuyên ngành nhằm nâng cao chất lượng dạy học tiếng Anh cho sinh viên không chuyên ngữ.