THỜI GIAN

NỘI DUNG

ĐỊA ĐIỂM

THÀNH PHẦN

THỨ 2 (27. 5. 2019)

8.00

Giao ban công tác tuần

Văn phòng khoa

Ban chủ nhiệm

THỨ 3 (28. 05. 2019)

8.00

Nhà trường làm việc với đoàn công tác của Trường Đại học Sakon Nakhon, Thái Lan

Hội trường tầng 8- NĐH

Ban chủ nhiệm (Đ/C Quyết)

18.00

Họp tổng kết năm học 2018-2019 Bộ môn Ngoại ngữ chuyên ngành

Văn phòng khoa

Bộ môn Ngoại ngữ chuyên ngành

THỨ 4 (29.5. 2019)

 

 

 

 

THỨ 5 (30. 5. 2019)

15.00

Chương trình Vui Tết Thiếu nhi

Hội trường A

Chủ tịch các CĐBP, các cháu là con của CBVC Nhà trường

15.00

Họp hội đồng tuyển sinh VLVH

Phòng họp tầng 2- NĐH

Ban chủ nhiệm (Phan Hương)

15.20

Hội đồng đánh giá tuyển giảng viên Khoa SPNN

A2-201

Hội đồng theo quyết định

17.30

Họp tổng kết năm học 2018-2019 Bộ môn Lý thuyết tiếng Anh

Văn phòng khoa

Bộ môn Lý thuyết tiếng Anh

 

 

 

 

THỨ 6 (31. 5. 2019)

14.00

Lễ Bế giảng lớp du học bán phần cho LHS Lào, Thái Lan khóa 56, ngành Ngôn ngữ Anh

Hội trường tầng 8, Nhà Điều hành

Hội đồng đào tạo, CB khoa SP Ngoại ngữ; LHS Lào, Thái Lan khóa 56 ngành Ngôn ngữ Anh

 

 

 

 

THỨ 7 (01.6.2019)

 

 

 

 

CHỦ NHẬT (02.6.2019)