THỜI GIAN

NỘI DUNG

ĐỊA ĐIỂM

THÀNH PHẦN

THỨ 2 (01. 04.2019)

8.00

Giao ban công tác tuần

Văn phòng khoa

Ban chủ nhiệm

14.00

Họp bàn triển khai về BD thực hiện Chương trình GDPT mới tại Trường ĐH Vinh theo KH số 212/KH-BGDĐT và góp ý dự thảo văn bản theo CV 57/CV-ETEP của BQLCT ETEP TW

Phòng họp tầng 6-NĐH

BCN (Kim Anh), Trưởng BM PPGD (Ngọc Yến)

THỨ 3 (02.04.2019)

 

 

 

 

THỨ 4 (03 .4.2019)

 

 

 

 

THỨ 5 (04.4. 2019)

8.00

Hội nghị giao ban cơ quan phiên tháng 04/2019

Phòng họp tầng 8-NĐH

BCN, B í thư chi b

15.00

Diễn đàn: nâng cao chất lượng dạy-học tiếng Anh đáp ứng chuẩn đầu ra cho sinh viên- học viên trường Đại học Vinh

Phòng họp tầng 6-NĐH

Ban giám hiệu, BCN, GV khoa SPNN, đại diện Phòng ĐT, Đào tạo SĐH,BQL Đề án NNQG, TT ĐBCL, TTGDTX, Khoa, Viện,

1730

Họp triển khai công tác tháng 04/2019

Phòng họp tầng 6-NĐH

Toàn thể CBVC khoa SPNN

 

 

 

 

THỨ 6 (05. 04. 2019)

 

 

 

 

THỨ 7 (06.04. 2019)

 

 

 

 

CHỦ NHẬT (07.04.2019)