THỜI GIAN

NỘI DUNG

ĐỊA ĐIỂM

THÀNH PHẦN

THỨ 2 (25. 03.2019)

8.45

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, UV BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An làm việc với cán bộ chủ chốt Trường Đại học Vinh

 

Phòng họp tầng 8-NĐH

Ban chủ nhiệm

Bí thư CBCB (đ/c Quyết)

9.00

Hoạt động trải nghiệm Một ngày làm sinh viên tại ĐHV

Tầng 2 Thư viện; Phòng học tiếng Anh đa năng, Không gian Anh ngữ

BCN. Giảng viên; Trợ lý HSSV, Bí thư LCĐ, sinh viên khoa SPNN; HS phổ thông tham gia trải nghiệm

15.00

Giao ban Công tác HSSV

Phòng họp tầng 6-NĐH

Trợ lý QLHSSV

19.00

Tổng duyệt Hội thi Sinh viên với việc rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp khoa SPNN

Hội trường A

Các đội thi

THỨ 3 (26 .03.2019)

8.00

Lễ trao bằng kỹ sư, cử nhân cho sinh viên tốt nghiệp đợt 1/2019

Hội trường A

Ban chủ nhiệm; Trợ lý ĐT, Trợ lý QLHSSV; SV tốt nghiệp

14.00

Họp lấy ý kiến góp ý Nghị định hướng dẫn thi hành luật Giáo dục đại học sửa đổi

Phòng họp tầng 6-NĐH

Ban chủ nhiệm (Kim Anh)

THỨ 4 (27 .03.2019)

15.00

Tập huấn công tác cố vấn học tập

Phòng họp tầng 8-NĐH

Cố vấn học tập

 

 

 

 

THỨ 5 (28.03. 2019)

19.00

Hội thi Sinh viên với việc rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp khoa SPNN

Hội trường A

Ban chủ nhiệm, CBVC Khoa SPNN

Các đội thi

THỨ 6 (29. 03. 2019)

 

 

 

 

THỨ 7 (30.03. 2019)

 

 

 

 

CHỦ NHẬT (31.03.2019)