THỜI GIAN

NỘI DUNG

ĐỊA ĐIỂM

THÀNH PHẦN

THỨ 2 (18. 03.2019)

7.45

Họp giao ban tuần 29 Khoa SPNN

Văn phòng BCN

Ban chủ nhiệm

THỨ 3 (19 .03.2019)

 

 

 

 

THỨ 4 (20 .03.2019)

8.00

Họp hội đồng đánh giá và xét giải vòng sơ khảo giải thưởng “sinh viên nghiên cứu khoa học” năm 2018: Hội đồng Khoa họcXã hội và Nhân văn

Phòng họp tầng 6-NĐH

BCN (Hữu Quyết), Chủ nhiệm đề tài SVNCKH

14.00

Làm việc với Đại sứ quán Israel tại Việt Nam

Phòng họp tầng 2, NĐH

Ban chủ nhiệm

THỨ 5 (21.03. 2019)

9.00

Họp Ban chấp hành Đảng bộ bộ phận Khoa SPNN

Văn phòng BCN

BCH Đảng bộ bộ phận

 

 

 

 

THỨ 6 (22. 03. 2019)

9.00

Họp trực tuyến CDIO với GS Hồ Tấn Nhựt

Phòng họp tầng 2, NĐH

BCN (Vân Hương), TBM

17.30

Họp giao ban Bí thư đoàn Viện, LCĐ

Phòng A1.204

Bí thư LCĐ (Vân Anh)

THỨ 7 (23.03. 2019)

 

 

 

 

CHỦ NHẬT (24.03.2019)