THỜI GIAN

NỘI DUNG

ĐỊA ĐIỂM

THÀNH PHẦN

THỨ 2 (11. 03.2019)

7.45

Họp bàn về công tác giảng dạy cho cao học khóa 26 và triển khai công tác tuyển sinh cao học đợt 1, năm 2019

Phòng họp tầng 2- NĐH

Ban chủ nhiệm (Kim Anh),

Chủ nhiệm CN (Ngọc Yến)

14.00

Họp giao ban tuần 28 Khoa SPNN

VP Ban chủ nhiệm

Ban chủ nhiệm

15.00

Họp giao ban công tác tháng 3. 2019 Khoa SPNN

Văn phòng khoa

BCN, Trưởng phó bộ môn; TLĐT, CVHT, BBí thư LCĐ, CTCĐ, QLHSSV, VPK

15.00

Giao ban Công tác HSSV

Phòng họp tầng 6

Trợ lý HSSV

THỨ 3 (12 .03.2019)

9.00

Nhà trường làm việc với Trường Đại học Sahmyook

Phòng họp tầng 2- NĐH

BCN (Hữu Quyết)

19.00

Họp BCH Liên chi đoàn Khoa SPNN

Văn phòng khoa

Ban chủ nhiệm, BCH Liên chi đoàn

THỨ 4 (13 .03.2019)

8.00

Họp triển khai xây dựng ngân hàng đề thi Ngoại ngữ

Tầng 2- Thư viện

BCN, Cán bộ theo quyết định

THỨ 5 (14.03. 2019)

8.00

Họp Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp đại học chính quy đợt 1, năm 2019

Phòng họp tầng 2- NĐH

Ban chủ nhiệm (Kim Anh)

Trợ lý đào tạo (Giang Nam)

10.45

Nhà trường làm việc với Đại sứ quán Hoa Kỳ

Phòng họp tầng 2- NĐH

 

11.05

ĐSQ Hoa Kỳ nói chuyện với cán bộ và sinh viên Trường ĐHV

Hội trường A

Theo thông tri triệu tập

14.00

Họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường

Phòng họp tầng 2- NĐH

Theo quyết định

THỨ 6 (15. 03. 2019)

 

 

 

 

THỨ 7 (16.03. 2019)

 

 

 

 

CHỦ NHẬT (17.03.2019)