THỜI GIAN

NỘI DUNG

ĐỊA ĐIỂM

THÀNH PHẦN

THỨ 2 (02.09.2019)

NGHỈ LỄ QUỐC KHÁNH

THỨ 3 (03.09.2019)

7.30

Giao ban công tác Khoa tuần 1 năm học 2019-2020

Văn phòng khoa

Ban chủ nhiệm khoa

 

 

 

 

THỨ 4 (04.09.2019)

8.00

Làm việc với chuyên gia về kế hoạch giảng dạy

Tầng 2- Thư viện

BCN (Đ/c Quyết), Đ/c Đức

 

9.00

Họp Ban chấp hành Đảng bộ Khoa SPNN

Văn phòng khoa

BCH Đảng bộ Khoa SPNN

THỨ 5 (05.09.2019)

8.00

Họp cán bộ chủ chốt và Hội đồng khoa

Văn phòng khoa

BCN; Cán bộ chủ chốt

Hội đồng khoa

THỨ 6 (06.09.2019)

 

 

 

 

 

 

 

 

THỨ 7 (07.09.2019)

7.00

Hội nghị đại biểu cán bộ, viên chức năm học 2019 - 2020

Hội trường A

Đại biểu theo Thông tri triệu tập số 23/TT-ĐHV, ngày 26/8/2019

 

 

 

 

CHỦ NHẬT (08.9.2019) P