Tại Hội nghị, Trường Đại học Vinh ra mắt Quỹ Phát triển khoa học và Công nghệ của trường với số tiền ủng hộ ban đầu của các cá nhân, tổ chức 240 triệu đồng.  

Công bố Quyết định bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư cho 3 cán bộ; công bố danh sách 28 cán bộ được nhận học vị và cấp bằng tiến sỹ. Năm nay, Khoa SP Ngoại ngữ có PGS ngành giáo dục học đầu tiên, đó là PGS Trần Thị Ngọc Yến.