Tiêu đề/Title:

 

ACTIVITIES TO ENGAGE ENGLISH MAJOR STUDENTS IN LEARNING THE SUBJECT ‘ENGLISH INTEGRATED SKILLS’ EFFECTIVELY

 

 

Người trình bày/Speaker:

Họ và tên: Ths. GVC Võ Thị Hồng Minh

    Nơi công tác: Khoa Sư phạm Ngoại ngữ

 

Thời gian/Time:

Từ 13h30 đến 17h30  thứ 2 ngày 19.06.2017

 

Địa điểm/Venue:

 

Phòng máy Tầng 2 thư viện Nguyễn Thúc Hào