THỜI GIAN

NỘI DUNG

ĐỊA ĐIỂM

THÀNH PHẦN

THỨ 2 (03.6.2019)

8.00

Họp Ban quản lý đề án ngoại ngữ Quốc gia 2020

Phòng họp tầng 2-NĐH

BQL Đề án NN

14.00

Giao ban công tác tuần

Văn phòng khoa

Ban chủ nhiệm

THỨ 3 (04.6. 2019)

10.00

Họp Hội đồng tuyển sinh xét tuyển thẳng học sinh lớp 10 THPT chuyên năm 2019

Phòng họp tầng 2-NĐH

Ban chủ nhiệm (Kim Anh)

15.00

Lễ tổng kết và bế giảng K56 Khoa Sư phạm Ngoại ngữ

Hội trường A

Toàn thể CBVC khoa SPNN

 

 

 

 

THỨ 4 (05.6. 2019)

15.00

Làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng trị về kế hoạch triển khai Đề án Ngoại ngữ năm 2019

Sở GD&ĐT Quảng Trị

BQL Đề án NN

15.00

Làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An về kế hoạch triển khai Đề án Ngoại ngữ năm 2019

Sở GD&ĐT Nghệ An

BQL Đề án NN

THỨ 5 (06.6. 2019)

8.00

Hội nghị giao ban cơ quan phiên tháng 6/2019

Phòng họp tầng 8-NĐH

BCN, Bí thư Chi bộ cán bộ

14.00

Họp Hội đồng thi đua khen thưởng khoa SPNN

Văn phòng khoa

Ban chủ nhiệm, Trưởng phó bộ môn, CT Công đoàn, Bí thư LCĐ

THỨ 6 (07.6. 2019)

8.00

Làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa về kế hoạch triển khai Đề án Ngoại ngữ năm 2019

Sở GD&ĐT Thanh Hóa

BQL Đề án NN (K. Anh, Q. Trang)

15.00

Làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh về kế hoạch triển khai Đề án Ngoại ngữ năm 2019

Sở GD&ĐT Hà Tĩnh

BQL Đề án NN (K. Anh, Q. Trang)

THỨ 7 (08.6. 2019)

 

 

 

 

CHỦ NHẬT (09.6. 2019)