THỜI GIAN

NỘI DUNG

ĐỊA ĐIỂM

THÀNH PHẦN

THỨ 2 (20. 5. 2019)

8.00

Giao ban công tác tuần

Văn phòng khoa

Ban chủ nhiệm

THỨ 3 (21. 05. 2019)

14.00

Họp Ban tổ chức Hội thảo Quốc tế “Phát triển chương trình đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên và dạy học theo hướng tiếp cận năng lực”

Phòng họp tầng 2, NĐH

Ban chủ nhiệm (Kim Anh)

THỨ 4 (22.5. 2019)

 

 

 

 

 

 

 

 

THỨ 5 (23. 5. 2019)

7.30

Họp tổng kết thực tập sư phạm và thực tập ngoài sư phạm năm học 2018 - 2019

Phòng họp tầng 2, NĐH

BCN (K.Anh), TLĐT (G. Nam), Trưởng BM PPGD (N. Yến)

14.00

Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương làm việc với Trường về việc thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW

Hội trường tầng 8, Nhà điều hành

Trưởng khoa

17.30

Họp Ban tổ chức Kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Khoa SPNN

 

Văn phòng khoa

Ban tổ chức

 

 

 

 

THỨ 6 (24. 5. 2019)

7.30

Hội nghị về xây dựng và phát triển chương trình đào tạo đại học chính quy tiếp cận CDIO năm 2019

Hội trường A

Trưởng phó đơn vị, Trưởng phó bộ môn, Trợ lý đào tạo, Cố vấn học tập, Toàn thể giảng viên

 

 

 

 

THỨ 7 (25 .5. 2019)

 

 

 

 

CHỦ NHẬT (26. 5..2019)