Tên giao dịch quốc tế: Department of Foreign languages

 

      A. Chức năng

            Đào tạo nguồn nhân lực trình độ đại học ngành tiếng Anh và tiếng Pháp, thạc sỹ ngành tiếng Anh; nâng cao năng lực ngoại ngữ cho các đối tượng có nhu cầu; bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên, và nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực ngoại ngữ.

      B. Nhiệm vụ:

1.      Đào tạo cử nhân chính quy ngành Ngôn ngữ Anh, Sư phạm tiếng Anh và tiếng Pháp; Đào tạo cử nhân hệ vừa làm vừa học và văn bằng 2 ngành Ngôn ngữ Anh.

2.      Đào tạo thạc sỹ ngành Lý luận và phương pháp giảng dạy tiếng Anh.

3.      Liên kết với các trường đại học nước ngoài về đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh; Dạy tiếng Việt cho lưu học sinh quốc tế.

4.      Giảng dạy ngoại ngữ Anh, Nga, Trung, Pháp cho các hệ đào tạo không chuyên ngữ bậc đại học và sau đại học.

5.      Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên tiếng Anh và tiếng Pháp ở trường phổ thông.

6.      Nâng cao năng lực tiếng Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc Việt Nam cho các đối tượng có nhu cầu học và thi lấy chứng chỉ ngoại ngữ.

7.      Nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực ngoại ngữ nhằm phục vụ công cuộc đổi mới toàn diện về dạy học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân và hội nhập quốc tế.

8.      Hợp tác với các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước, các tổ chức quốc tế, đại sứ quán các nước về đào tạo, trao đổi học thuật, giao lưu văn hoá, góp phần nâng cao hiệu quả hội nhập quốc tế.

9.      Tham gia các hoạt động của Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020

10. Tư vấn cho Hiệu trưởng về xây dựng chiến lược phát triển đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế.