Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp của Thường trực Chính phủ với Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 và các bộ, ngành, địa phương ngày 15/4/2020, giảng viên Khoa SP Ngoại ngữ cũng như giảng viên toàn trường thực hiện hình thức dạy - học trực tuyến tại nhà.

Đảng ủy, Ban chủ nhiệm Khoa SP Ngoại ngữ đã chỉ đạo và khích lệ cán bộ giảng viên trong Khoa ứng dụng tốt các phần mềm dạy học trực tuyến để dạy học từ xa một cách có hiệu quả, đảm bảo chất lượng và tiến độ giảng dạy.

Cô giáo Nguyễn Thị Tô Hằng và cô Nguyễn Thị Mai Anh đã hoàn thành tốt phần thi Giảng viên trẻ dạy giỏi qua phần mềm dạy học trực tuyến và được hồi đồng chấm giải đánh giá rất cao.

PGS. TS. Trần Thị Ngọc Yến cho biết: "Ban giám khảo khen khen hai cô khoa SP Ngoại ngữ tiếng Anh rất giỏi, trình độ CNTT và phương pháp giảng dạy rất tốt."

Ngoài các phần mềm dạy qua video trực tuyến, giảng viên Khoa SP Ngoại ngữ còn kết hợp với trang LMS của Nhà trường để tăng tương tác với sinh viên và nâng cao hiểu quả kiểm tra, đánh giá.