1
Bạn cần hỗ trợ?
Chủ nhật, ngày 3 tháng 7 năm 2022
07:04 05/10/2020

Chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm có tính khả thi cao mang nhiều ý nghĩa to lớn

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 116/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 quy định chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm.

Nghị định gồm IV chương, 15 điều quy định nhiều chính sách mới, mang nhiều ý nghĩa to lớn, hỗ trợ điều kiện thuận lợi hơn cho những sinh viên mong muốn học ngành đào tạo giáo viên và công hiến trong ngành sư phạm, đồng thời tạo cơ chế cho các địa phương chủ động kế hoạch, nguồn ngân sách dành cho đào tạo cho nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp giáo dục địa phương.

Hỗ trợ cho sinh viên sư phạm bảo đảm đủ tiền đóng học phí và chi trả chi phí sinh hoạt tối thiểu để sinh viên yên tâm theo học ngành đào tạo giáo viên, đồng thời thu hút được sinh viên giỏi vào học và công tác trong ngành giáo dục.

Sinh viên sư phạm sẽ được hỗ trợ hai khoản kinh phí là học phí và sinh hoạt phí: 

a) Sinh viên sư phạm được nhà nước hỗ trợ tiền đóng học phí bằng mức thu học phí của cơ sở đào tạo giáo viên nơi theo học;

b) Sinh viên sư phạm được nhà nước hỗ trợ 3,63 triệu đồng/tháng để chi trả chi phí sinh hoạt trong thời gian học tập tại trường.

 Thời gian hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt được xác định theo số tháng thực tế học tập tại trường theo quy định, nhưng không quá 10 tháng/năm học. Trong trường hợp tổ chức giảng dạy theo học chế tín chỉ, cơ sở đào tạo giáo viên có thể quy đổi mức hỗ trợ cho phù hợp với học chế tín chỉ. Tổng kinh phí hỗ trợ của cả khóa học theo học chế tín chỉ không vượt quá mức hỗ trợ quy định cho khóa học theo năm học.

Theo quy định tại tại khoản 4 Điều 85 Luật Giáo dục 2019 quy địnhSinh viên sư phạm được hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt sau 02 năm kể từ khi tốt nghiệp nếu không công tác trong ngành giáo dục hoặc công tác không đủ thời gian quy định thì phải bồi hoàn khoản kinh phí mà Nhà nước đã hỗ trợ. Thời hạn hoàn trả tối đa bằng thời gian đào tạo.

Sử dụng hiệu quả ngân sách nhà nước, đảm bảo cấp đúng đối tượng và mục tiêu hỗ trợ cho sinh viên sư phạm

Để đảm bảo việc dụng hiệu quả ngân sách nhà nước, cấp đúng đối tượng và đúng mục tiêu hỗ trợ đào tạo sư phạm, Nghị định hướng dẫn chi tiết quy định tại khoản 4 Điều 85 Luật Giáo dục 2019 về các trường hợp sinh viên sư phạm không phải bồi hoàn kinh phí và sinh viên sư phạm phải bồi hoàn kinh phí, cụ thể:

(i) Đối tượng phải bồi hoàn kinh phí hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt gồm: Sinh viên sư phạm đã hưởng chính sách không công tác trong ngành giáo dục sau 02 năm kể từ ngày có quyết định công nhận tốt nghiệp; Sinh viên sư phạm đã hưởng chính sách và công tác trong ngành giáo dục nhưng không đủ thời gian công tác theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều này; Sinh viên sư phạm được hưởng chính sách đang trong thời gian đào tạo nhưng chuyển sang ngành đào tạo khác, tự thôi học, không hoàn thành chương trình đào tạo hoặc bị kỷ luật buộc thôi học.

(ii) Đối tượng không phải bồi hoàn kinh phí hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt gồm: Trong thời hạn 02 năm kể từ ngày có quyết định công nhận tốt nghiệp, sinh viên sư phạm công tác trong ngành giáo dục và có thời gian công tác tối thiểu gấp hai lần thời gian đào tạo tính từ ngày được tuyển dụng; Sinh viên sư phạm sau khi tốt nghiệp đang công tác trong ngành giáo dục, nhưng chưa đủ thời gian theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều này và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền điều động bố trí công tác ngoài ngành giáo dục; Sinh viên sư phạm sau khi tốt nghiệp tiếp tục được cơ quan đặt hàng, giao nhiệm vụ hoặc đấu thầu cử đi đào tạo giáo viên trình độ cao hơn và tiếp tục công tác trong ngành giáo dục đủ thời gian quy định tại điểm a khoản 2 Điều này.

Các trường hợp như sinh viên sư phạm nghỉ học tạm thời, bị đình chỉ học tập tạm thời, dừng học do ốm đau, tai nạn, học lại, lưu ban … cũng được quy định cụ thể tại Nghị định này.

Gắn trách nhiệm của các địa phương trong đào tạo và bố trí, sử dụng sinh viên sau tốt nghiệp nhằm tránh tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ và thực trạng sinh viên sư phạm ra trường làm trái ngành nghề đào tạo đang diễn ra.

Nghị định quy định, hằng năm, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh rà soát tính toán và xác định nhu cầu tuyển dụng và đào tạo giáo viên tại địa phương của từng trình độ, cấp học, ngành học, môn học cho năm tuyển sinh gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 31 tháng 01 hằng năm và công khai trên các phương tiện thông tin, truyền thông.

Trên cơ sở nhu cầu tuyển dụng giáo viên theo trình độ, ngành đào tạo của địa phương và nhu cầu xã hội, điều kiện bảo đảm chất lượng và năng lực đào tạo của cơ sở đào tạo giáo viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo chỉ tiêu cho các cơ sở đào tạo giáo viên để thực hiện tuyển sinh.

Căn cứ chỉ tiêu được Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo, cơ sở đào tạo giáo viên thông báo công khai rộng rãi cho các địa phương, tổ chức, cá nhân có nhu cầu đào tạo giáo viên và thông báo lên cổng thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trang thông tin điện tử của cơ sở đào tạo giáo viên.

Căn cứ vào chỉ tiêu được thông báo của các cơ sở đào tạo giáo viên và nhu cầu đào tạo giáo viên của địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có nhu cầu quyết định thực hiện giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu đào tạo giáo viên với cơ sở đào tạo giáo viên.

Để gắn trách nhiệm của cơ quan đặt hàng, giao nhiệm vụ hoặc đấu thầu trong việc thu hồi kinh phí hỗ trợ, Nghị định quy định giao cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (cơ quan đặt hàng, giao nhiệm vụ hoặc đấu thầu) ra thông báo thu hồi và thông báo cho sinh viên sư phạm và gia đình đối với các trường hợp phải bồi hoàn kinh phí.

Thực hiện công khai, minh bạch các quy trình từ nhu cầu đào tạo – giao chỉ tiêu - đào tạo tại các cơ sở đào tạo giáo viên

Nghị định cũng quy định cụ thể trách nhiệm của cơ sở đào tạo giáo viên về thông báo công khai chỉ tiêu đào tạo trước khi tuyển sinh trên cổng thông tin điện tử của trường tại khoản 2 Điều 3 của Nghị định; quy định trách nhiệm Ủy ban nhân dân các tỉnh thực hiện công khai, minh bạch nhu cầu đào tạo giáo viên, kết quả giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu với các cơ sở đào tạo giáo viên và kế hoạch tuyển dụng và bố trí vị trí việc làm trong các cơ sở giáo dục tại khoản 2 Điều 11 của Nghị định; trách nhiệm công khai mức thu học phí theo từng năm học và học phí dự kiến cả khoá học, chi phí đào tạo, chuẩn đầu ra đối với các cơ sở đào tạo giáo viên tại khoản 4 Điều 12 của Nghị định.

Có thể nói Nghị định quy định chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm là chính sách mới nhằm thu hút những sinh viên giỏi, thực sự tâm huyết công hiến trong ngành giáo dục đồng thời giúp sử dụng hiệu quả ngân sách nhà nước, đảm bảo cấp đúng đối tượng và mục tiêu hỗ trợ đào tạo sư phạm.

(Nguồn: moet.gov.vn)

Tin tức liên quan

Mới cập nhật

https://http://ngoainguquocgia.moet.gov.vn/
https://khoaspnn.edu.vn/

© 2015 Bản quyền của Trường Đại học Vinh

Địa chỉ: Khoa Sư phạm Ngoại ngữ. 182 Lê Duẩn - thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An

Điện thoại: (0238)3855452 - Máy lẻ Văn phòng: 243, máy lẻ Trưởng khoa: 213 

Fax: (0238)3855269 Email: khoagoaingu@vinhuni.edu.vn

Chịu trách nhiệm nội dung: GV.TS. Nguyễn Thị Kim Anh - Trưởng khoa

Ghi rõ nguồn "Cổng TT Đại học Vinh" khi sử dụng lại nội dung trên cổng thông tin.