Tiếp theo Thông báo số 29/TB-ĐHV ngày 26 tháng 3 năm 2021, về việc tổ chức Hội thảo Quốc tể VietTESOL năm 2021 với chủ đề: “Rethinking English Language Education in the COVID Era” (Nhìn lại việc giảng dạy ngoại ngữ trong bối cảnh COVID), Ban tổ chức Hội thảo trân trọng phát hành Thông báo số 2 nhằm gửi đến các đơn vị, tổ chức và cá nhân một số thông tin chính thức về Hội thảo như sau:
1. Mục tiêu của hội thảo

  • Xây dựng một diễn đàn giao lưu, trao đổi kết quả nghiên cứu, ý tưởng, phương pháp và các nguồn tài liệu liên quan đến công tác nghiên cứu, giảng dạy và học tập tiếng Anh.
  • Thảo luận và đề xuất ý tưởng về công tác đổi mới chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy, ứng dụng công nghệ giảng dạy tiếng Anh và nâng cao năng lực ngôn ngữ tiếng Anh cho người học.
  • Kết nối giáo viên, các nhà nghiên cứu và những người hoạt động trong lĩnh vực giáo dục trong và ngoài nước thuộc lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy tiếng Anh nhằm xây dựng cộng đồng TESOL trong nước và quốc tế.
  • 2. Chủ đề hội tháo
  • Chủ đề 1: Công nghệ trong giảng dạy và học tập ngôn ngữ
  • Chủ đề 2: Phương pháp giảng dạy và ngôn ngữ học ứng dụng
  • Chủ đề 3. Bồi dưỡng chuyên mồn nghiệp vụ
  • 3. Ngôn ngữ sử dụng tại hội thảo: Tiếng Anh
  • 4. Thời gian địa điểm tổ chức hội thảo

Thời gian:

 Các phiên báo cáo tiền Hội thảo:                Ngày 22/10/2021

Các phiên chính của Hội thảo:                     Ngày 23-24/10/2021

Địa điểm (dự kiến):

Trường Đại học Vinh (Số 182, đường Lê Duẩn, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An)

Mọi thông tin liên quan đến hội thảo, xin vui lòng liên hệ ban tổ chức hội thảo:

Email:             convention@viettesol.org

Điện thoại:       (+84) 948 28 72 46 (Cô Trần Thị Ngọc Yến)

                       (+84) 919 52 04 68 (Cô Nguyễn Thị Hương)

 

Chi tiết vui lòng xem file tb_so_2_to_chuc_hoi_thao_quoc_te_viettesol_nam_2021.pdf