BQL Đề án xin gửi tiếp tời các Quý Thày/Cô Call for Paper 3 của Hội thảo Viettesol 4 được tổ chức tại Trường ĐHSP TP. HCM vào 7, 8, tháng 12 năm 2018.

Rất mong các Thày/Cô chuyển Thông báo này tới các giảng viên tiếng Anh của nhà trường. Thời hạn nộp Báo cáo tóm tắt/Abstract được gia hạn tới 7/11. Các Thày/cô giúp khuyến khích giảng viên TA đăng ký tham gia và nộp báo cáo đúng hạn (nếu đăng ký làm Báo cáo viên).

BQL Đề án cũng đề nghị các cán bộ đầu mối của các Trường:

+ cập nhật DS giảng viên tiếng Anh của trường tham gia hội thảo và/hoặc tham gia báo cáo.
+ Cập nhật DS giáo viên phổ thông của các Sở GDĐT (do nhà trường bồi dưỡng nâng cao năng lực tiếng) được các Thày/Cô giảng viên hướng dẫn viết báo cáo để tham dự hội thảo. Các giáo viên TA của các sở GDĐT khi tham gia báo cáo tại Hội thảo sẽ được tài trợ phí hội thảo 1 triệu đồng/người.   

Rất mong các Thày/Cô nhiệt tình ủng hộ để Hội thảo Viettesol 4 đạt được thành công rực rỡ.

Thông báo Hội thảo bằng tiếng Anh:

call_3_eng.pdf

Thông báo Hội thảo bằng tiếng Việt:

call_3_viet.pdf