STT

Họ tên

Năm sinh

Trình độ hiện tại

Ngành/ Chuyên ngành

Đăng ký Đào tạo Tiến sĩ

Ghi chú

Năm

Ngành/Chuyên ngành

Bộ môn Kỹ năng tiếng Anh

 

Hoàng Tăng Đức

1974

Thạc sỹ

PPGD tiếng Anh

2017

PPGD tiếng Anh

 

 

Nguyễn Thị Tô Hằng

1988

Đại học

PPGD tiếng Anh

2019

PPGD tiếng Anh

 

 

Phan Thị Hương

1972

Thạc sỹ

Tiếng Anh

2017

Ngôn ngữ Anh

 

 

Vũ Thị Việt Hương

1970

Thạc sỹ

Tiếng Anh

 

 

 

Cao Thị Phương

1971

Thạc sỹ

Tiếng Anh

 

 

 

Lê Minh Tân

1990

Đại học

PPGD tiếng Anh

2017

PPGD tiếng Anh

 

 

Trần Thị Thu Trang

1990

Thạc sỹ

PPGD tiếng Anh

2018

PPGD tiếng Anh

 

 

Nguyễn Thị Tường

1970

Thạc sỹ

Tiếng Anh

 

 

 

Đinh Thị Mai Anh

1990

Đại học

Tiếng Anh

2018

Ngôn ngữ Anh

 

 

Nguyễn Thị Kim Anh

1979

TS.

Lý luận Ngôn ngữ

 

 

 

 

Võ thị Hồng Minh

1971

Thạc sỹ

Tiếng Anh

 

 

 

 

Trần Bá Tiến

1972

Tiến sĩ

Lý luận Ngôn ngữ

 

 

 

 

Nguyễn Thị Quỳnh Trang

1985

Đại học

Tiếng Nga

 

 

 

 

Lê Đình Tường

1952

Tiến sĩ

Lý luận Ngôn ngữ

 

 

 

Bộ môn ngoại ngữ chuyên ngành

 

Nguyễn Thị Lam Giang

1980

Thạc sỹ

PPGD tiếng Anh

2018

PPGD tiếng Anh

 

 

Phạm Thị Lương Giang

1982

Thạc sỹ

PPGD tiếng Anh

 

 

 

 

Vũ Thị Hà

1964

Tiến sĩ

Ngôn ngữ Nga

 

 

 

 

Lê Thị Tuyết Hạnh

1981

NCS

PPGD tiếng Anh

 

 

 

 

Nguyễn Thị Lành

1978

Thạc sỹ

Tiếng Anh

 

 

Nguyễn Thị Liên

1974

Thạc sỹ

Tiếng Pháp

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hiền Lương

1979

Thạc sỹ

PPGD tiếng Anh

2019

PPGD tiếng Anh

 

 

Nguyễn Thị Phương Thảo

1985

Thạc sỹ

Tiếng Anh

2018

Ngôn ngữ Anh

 

 

Trần Thị Phương Thảo

1980

Thạc sỹ

PPGD tiếng Anh

 

 

 

 

Nguyễn Lê Hoài Thu

1975

Thạc sỹ

PPGD tiếng Pháp

 

 

 

Bộ môn PPGD tiếng Anh

 

Lê Thị Thanh Bình

1987

Thạc sỹ

PPGD tiếng Anh

2018

PPGD tiếng Anh

 

 

Trần Thị Hảo

1988

NCS

PPGD tiếng Anh

 

 

 

 

Nguyễn Thị Bích Hiền

1980

Thạc sỹ

Tiếng Anh

2018

PPGD tiếng Anh

 

 

Nguyễn Thị Vân Lam

1974

NCS

PPGD Tiếng Anh

 

 

 

 

Trần Thị Ngọc Yến

1980

Tiến sĩ

PPGD tiếng Anh

 

 

 

Bộ môn Tiếng Pháp-Nga-Trung

 

Lưu Ngọc Bảo

1968

Thạc sỹ

Tiếng Pháp

2020

 

 

 

Hoàng Thị Chung

1975

Thạc sỹ

PPGD tiếng Anh

 

 

 

 

Trương Thị Minh

1977

Thạc sỹ

PPGD tiếng Pháp

2018

Tiếng Pháp

 

 

Nguyễn Thị Hồng Thắm

1978

Thạc sỹ

PPGD tiếng Anh

 

 

 

 

Thái Anh Tuấn

1973

Thạc sỹ

Ngôn ngữ Pháp

2020

 

 

Bộ môn Tiếng Việt

 

Trần Thị Vân Anh

1979

Thạc sỹ

Ngôn ngữ Trung Quốc

2018

Ngôn ngữ Trung Quốc

 

 

Lê Thái Bình

1976

Đại học

PPGD tiếng Anh

 

 

Trần Giang Nam

1974

Thạc sỹ

PPGD tiếng Pháp

 

 

 

 

Phạm Xuân Sơn

1973

NCS

Tiếng Pháp

 

Lý luận Ngôn ngữ

 

Bộ môn Văn học-Dịch- Tiếng Anh

 

Dương Đức Ánh

1990

Đại học

Tiếng Anh

2017

PPGD tiếng Anh

 

 

Lê Thị Thúy Hà

1975

Thạc sỹ

Tiếng Anh

 

 

 

 

Nguyễn Thị Tuyết Hồng

1980

Thạc sỹ

Tiếng Anh

2019

Ngôn ngữ Anh

 

 

Nguyễn Thị Lan Phương

1972

Thạc sỹ

Tiếng Anh

 

 

 

 

Nguyễn Hữu Quyết

1979

Tiến sĩ

Quan hệ Quốc tế

 

 

 

 

Trần Thanh Tú

1984

NCS

NCS PPGD tiếng Anh

 

 

Trần Thị Khánh Tùng

1977

Thạc sỹ

Quản lý giáo dục

2018

PPGD tiếng Anh