Năm 2019, Khoa Sư phạm Ngoại ngữ, Trường Đại học Vinh tổ chức Lễ kỷ niệm 25 thành lập Khoa. Nhằm ôn lại chặng đường 25 năm xây dựng và phát triển của Khoa Sư phạm Ngoại ngữ, đề ra các chiến lược, giải pháp phát triển Khoa và Nhà trường trong thời gian tới, Khoa Sư phạm Ngoại ngữ tổ chức cuộc thi sáng tác thơ ca, viết bài, dựng video về khoa; mục đích là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá về Khoa Sư phạm Ngoại ngữ.

 

1. Nội dung: 

Các bài dự thi tập trung các mảng chủ đề như sau:

1. Quá trình hình thành và phát triển của Khoa Sư phạm Ngoại ngữ;

2. Hoạt động dạy, học, công tác Đảng, công tác Đoàn, Hội của Khoa Sư phạm Ngoại ngữ;

3. Tấm gương giảng viên, sinh viên, học viên cao học tiêu biểu của Khoa Sư phạm Ngoại ngữ;

4. Nét đẹp Khoa Sư phạm Ngoại ngữ.

 

2. Hình thức: 

Cuộc thi tập trung ba thể loại như sau:

1. Video clip về Khoa Sư phạm Ngoại ngữ (tối đa 20 phút);

2. Tác phẩm thơ, văn xuôi, truyện ngắn, tản văn, báo chí (không quá 3000 từ);

3. Ca khúc về Khoa Sư phạm Ngoại ngữ.

 

 3. Đối tượng tham gia

Cán bộ viên chức, sinh viên, học viên cao học đã và đang công tác học tập tại Khoa Sư phạm Ngoại ngữ.

 

4. Thông tin bài thi:  

Bài dự thi bắt buộc phải có đầy đủ các thông tin sau: họ và tên, năm sinh, nơi học tập, địa chỉ liên lạc, điện thoại, địa chỉ email (nếu có)

 

5. Về tác quyền

Bài dự thi là bài chưa được công bố trên bất kỳ phương tiện thông tin đại chúng. Người dự thi phải chịu trách nhiệm về tính trung thực của bài thi và các vấn đề liên quan đến tác quyền. 

 

6. Cách nộp bài thi

Bài dự thi gửi đến Ban tổ chức qua email: 25namspnn@gmail.com

 

7. Thời gian nhận bài và trao giải

Thời gian nhận bài từ 6/9/2019 đến hết ngày 20/10/2019.

Lễ trao giải dự kiến diễn ra vào ngày 27/10/2019 trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm 25 năm thành lập Khoa Sư phạm Ngoại ngữ.

 

8. Giải thưởng chung cuộc cho mỗi thể loại

  • 1 giải Nhất: 1.000.000 đồng 
  • 1 giải Nhì: 500.000 đồng
  • 2 giải Ba: 250.000 đồng

 

 

BAN TỔ CHỨC CUỘC THI