Chiều ngày 5 tháng 9 năm 2018, tại Tầng 2 Thư viện Nguyễn Thúc Hào, Bộ môn ngoại ngữ chuyên ngành đã tổ chức buổi tập huấn sử dụng giáo trình Life cho cán bộ giảng dạy trong Bộ môn. Chủ trì buổi tập huấn là ThS. Lê Thị Tuyết Hạnh và ThS Trần Thị Phương Thảo. Đến dự là đông đảo các cán bộ giảng dạy trong Bộ môn.

Tại buổi tập huấn, các cán bộ giảng dạy đã làm quen với giáo trình Life cũng như việc sử dụng công cụ trực tuyến để giám sát quá trình tự học của sinh viên, kiểm tra đánh giá sinh viên.

Công cụ trực tuyến giúp đỡ các giảng viên ra các bài tập online để đánh giá, rèn luyện các kỹ năng đọc, nghe, ngữ pháp, nói, phát âm ... của sinh viên.

Để nâng cao chất lượng dạy học, nhằm hiện đại hóa phương pháp giảng dạy, từ năm học 2018-2019, giáo trinh Life được đưa vào giảng dạy cho sinh viên K59 Trường Đại học Vinh.