Sáng ngày 24 tháng 11 năm 2018, tại Tầng 8 Nhà điều hành, Seminar về "collaborative writing" do cô Kelsey Evans chủ trì đã được tổ chức với sự tham dự của đông đảo các cán bộ giảng dạy Khoa Sư phạm Ngoại ngữ.

Tại Seminar, cô Kelsey đã trình bày những vấn đề lý thuyết và thực tiễn về hoạt động dạy viết cộng tác cho sinh viên chuyên ngữ: Các quan điểm của các nhà nghiên cứu sư phạm về collaborative writing; phản ứng của người học  khi tham gia làm việc nhóm để cùng viết về một chủ đề chung; các  bước cụ thể trong quá trình tổ chức dạy viết cộng tác.

Tại seminar này, giảng viên Khoa Sư phạm Ngoại ngữ đã tham gia tương tác với  cô Kelsey Anne để cùng trải nghiệm quá trình dạy collaborative writing (đánh giá bài viết của sinh viên, đánh giá khả năng làm việc nhóm của sinh viên) và có những góp ý sư phạm để cải tiến việc dạy viết tiếng Anh cho sinh viên chuyên ngữ, những điểm mạnh và hạn chế của phương pháp dạy học này.

Sau đây là một số hình ảnh tại seminar: