Thực hiện Nghị Quyết Đại hội XIV Công đoàn Giáo dục Việt Nam nhiệm kỳ 2013 – 2018, Chương trình “Phổ biến, giáo dục pháp luật trong cơ quan, đơn vị, trường học giai đoạn 2013 – 2018” và nghị quyết số 16/NQ-BCH, Hội nghị lần thứ năm, Ban chấp hành Công đoàn ngành Giáo dục Việt Nam về nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong cán bộ, nhà giáo và người lao động trong giai đoạn mới và Nghị quyết Đại hội đại biểu Công đoàn Trường lần thứ XXXII, tối ngày 03/03/ 2016, Ban Thường vụ Công đoàn Trường đã tổ chức Hội thi “Tìm hiểu kiến thức pháp luật trong cán bộ, đoàn viên Công đoàn Trường Đại học Vinh”.

          Là hoạt động thiết thực của cán bộ, đoàn viên công đoàn chào mừng kỷ niệm 106 năm Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và 1976 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, Hội thi nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức tôn trọng pháp luật và hành vi nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhà giáo và người lao động.

          Công đoàn bộ phận khoa Sư phạm Ngoại ngữ, cùng Công đoàn bộ phận các khoa Giáo dục và Giáo dục Chính trị được phân chia là đội số 4 trải qua ba phần thi Chào hỏi, giới thiệu; Các kiến thức về pháp luật; Xử lý tình huống xuất sắc giành giải 3 của Hội thi.

          Một số hình ảnh của đội thi số 4 từ Hội thi: