Tham gia cuộc thi gồm có các cô Đinh Mai Anh, Nguyễn Thị Tô Hằng, Nguyễn Thị Phương Thảo, Lê Diệu Linh và các thầy Lê Minh Tân, Dương Đức Ánh, Lê Hữu Thành Trung. Mỗi thầy cô dạy một tiết và có sự tham dự của Ban giám Khảo là các thầy cô có nhiều kinh  nghiệm sư phạm trong Khoa như cô Nguyễn Thị Kim Anh, Trần Thị Ngọc Yến, Nguyễn Thị Lan Phương, Nguyễn Thị Việt Hương, Nguyễn Thị Hồng Minh v.v...

Qua các tiết dạy, các giáo viên trẻ đã thể hiện mình là những người thầy/cô có chuyên môn vững vàng, có phương pháp giảng dạy hiện đại, có tác phong sư phạm chững chạc. Đặc biệt, các thầy cô đã chú trọng đến các hình thức tổ chức dạy học hiện đại như kích não (brainstorming), think pair, làm việc nhóm, mục đích là tạo điều kiện cho các em sinh viên phát huy năng lực của mình một cách sáng tạo và người thầy đóng vai trò là người hướng dẫn, là người đạo diễn trong hoạt động dạy và học.

Sau mỗi buổi thi, Ban giám khảo tổ chức họp các giáo viên trẻ tham gia cuộc thi và đưa ra những đánh giá và góp ý để các tiết dạy sau, giáo viên có thể rút ra những bài học kinh nghiệm giảng dạy, phát huy những thao tác/phương pháp mình đã làm tốt và khắc phục những chỗ còn phải được cải thiện. Cuối đợt lại có phần tổng kết đánh giá chung.

Phát biểu sau cuộc thi, cô Trần Thị Ngọc Yến, Trưởng Bộ môn Phương pháp giảng dạy tiếng Anh đánh giá rằng mi tiết dạy là một sắc thái riêng khiến Ban giám khảo quá thích thú và khâm phục các giảng viên trẻ. Hơn nữa, sinh viên bây giờ quá năng động và sáng tạo. Có giờ học dành cho sinh viên không chuyên, sinh viên diễn kịch bằng tiếng Anh, hóa trang thành các vị trí mà sau này họ sẽ làm việc, và thực hành giao tiếp bằng tiếng Anh trong những tình huống nghề nghiệp ở nhà hàng, khách sạn, sân bay... Bên cạnh đó, Ban chủ nhiệm Khoa SP Ngoại ngữ rất quan tâm và có tầm ảnh hưởng lớn tới hoạt động chuyên môn này. 

Một cuộc thi đạt hiệu quả sư phạm cao và mang nhiều ý nghĩa ở chỗ cán bộ giảng dạy Khoa SP Ngoại ngữ đang nỗ lực hết mình để mang lại hiệu quả nhiều nhất cho công tác giảng dạy của mình, góp phần nâng cao thương hiệu của Khoa và của Nhà trường, áp dụng phương pháp tiếp cận CDIO để đưa hoạt động dạy học lên một tầm cao mới.

Sau đây là một số hình ảnh: