Chiều ngày 19 tháng 6 năm 2018, tại tầng 6 Nhà điều hành, Khoa Sư phạm Ngoại ngữ đã tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm nghiên cứu đổi mới nội dung phương pháp giảng dạy và đánh giá tiếp cận CDIO Khoa Sư phạm Ngoại ngữ. Đến dự Hội nghị có PGS. TS. Ngô Đình Phương, Phó Hiệu trưởng Nhà trường, các thành viên nghiên cứu đề tài CDIO, đại diện các phòng ban chức năng liên quan và đông đảo các cán bộ giảng dạy Khoa Sư phạm Ngoại ngữ.

Năm học 2016-2017, Khoa đã nghiên cứu, xây dựng, từng bước hoàn thiện 02 Chương trình đào tạo cử nhân ngành Sư phạm Tiếng Anh và Ngôn ngữ Anh theo hệ thống tín chỉ tiếp cận CDIO. Đây được xem là cơ sở, là nền tảng để thực hiện các đề tài Nghiên cứu đổi mới các học phần ở giai đoạn sau.

- Trong tổng số 75 đề tài Nghiên cứu khoa học trọng điểm cấp trường giai đoạn 1 nhằm phục vụ giảng dạy và đào tạo theo tiếp cận CDIO, Khoa Sư phạm ngoại ngữ đã thực hiện và hoàn thành nghiệm thu 09 đề tài. Tất cả giảng viên trong Khoa đều tham gia các đề tài, nghiên cứu biên soạn đề cương tổng quát, đề cương chi tiết, chuẩn đầu ra, xây dựng ngân hàng đề thi các học phần theo hướng tiếp cận CDIO. Các đề tài của Khoa SPNN được Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao về chất lượng, thể hiện thái độ làm việc nghiêm túc, có trách nhiệm như đề tài của TS. Vũ Thị Hà, TS. Nguyễn Hữu Quyết, Th.S. Trần Thị Khánh Tùng. Có những đề tài được lựa chọn làm mẫu cho toàn trường như Đề tài do TS. Trần Thị Ngọc Yến, Th.S. Hoàng Tăng Đức làm chủ nhiệm. Tất cả các học phần giảng dạy trong học kỳ 1,2,3 (K58) trong Khung chương trình đào tạo theo hướng tiếp cận CDIO đã có đầy đủ ngân hàng đề thi.

- Năm học 2017-2018, cán bộ giảng dạy của Khoa đang tiến hành thực hiện 06 đề tài Nghiên cứu, với tổng số 78 tín chỉ, 24 học phần sẽ được giảng dạy trong giai đoạn 2 trong chương trình đào tạo.

- Khoa đã tổ chức được các buổi seminar ở các Bộ môn, trao đổi về lý luận và công tác tổ chức dạy học, công tác kiểm tra, đánh giá theo tiếp cận CDIO phù hợp với quy chế đào tạo đại học chính quy hiện hành.

Tại hội nghị, các giảng viên tham gia thực hiện đề tài CDIO đã có những tham luận bổ ích và tâm huyết sau đây:

- Xây dựng Chương trình đào tạo đại học ngành SP Tiếng Anh và Ngôn ngữ Anh theo hệ thống tín chỉ tiếp cận CDIO (TS. Nguyễn Hữu Quyết)
- Sơ kết công tác triển khai việc dạy-học học phần Tiếng Anh 1 tiếp cận CDIO (TS. Vũ Thị Hà)
- Ứng dụng elearning vào việc nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ tiếp cận CDIO ở trường Đại học Vinh (TS. Nguyễn Duy Bình)
- Tổ chức dạy học theo Dự án (Project-based learning) ở các lớp học phần tiếng Anh không chuyên (ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo)
- Đổi mới kiểm tra đánh giá học phần Kỹ năng tổng hợp tiếng Anh 1,2,3, tiếp cận CDIO (Th.S Hoàng Tăng Đức)

Tại Hội nghị, đại diện Ban giám hiệu, hành viên nghiên cứu đề tài CDIO, đại diện các phòng ban chức năng liên quan đã có những ý kiến góp ý để việc thực hiện chương trình giảng dạy theo tiếp cận CDIO ngày càng được cải thiện.