Nhằm phát huy quyền dân chủ của cán bộ, viên chức, người lao động và tổng kết năm học 2015 - 2016, đề ra phương hướng cho năm học mới, tối ngày 19/9/2016, tại hội trường A1, Khoa Sư phạm Ngoại ngữ đã tổ chức Hội nghị đại biểu công chức, viên chức năm học 2016 - 2017.