Thời gian: 8.00-11.30 am

Địa điểm: Hội trường A

 

Thời gian

Chương trình

 

Ghi chú

7h30-8h00

Đón tiếp đại biểu:

Đón tiếp, hướng dẫn chỗ ngồi cho đại biểu

Ban lễ tân

8h00 -8h10

Ổn định tổ chức:

  • Trình chiếu video giới thiệu Trường/ Khoa

 

MC và Nhóm kĩ thuật

8h10- 8h20

 

Phần 1: Khai mạc

  • Giới thiệu thành phần khách mời và chương trình làm việc
  • Giới thiệu lãnh đạo Khoa lên phát biểu

MC/ Ban Kĩ Thuật

8: 3010:30

Phần 2: Nội dung

  • Giới thiệu GS. Nguyễn Lộc chủ biên lên trình bày
  • Giới thiệu ThS. Đào Ngọc Lộc lên trình bày

MC/ GS Nguyễn Lộc/ ThS Đào Ngọc Lộc

 

10:300 – 10:45

Văn nghệ

2 tiết mục văn nghệ của sinh viên

 

10: 4511:15

Phần 3: Hỏi đáp

MC/ GS Nguyễn Lộc/ ThS Đào Ngọc Lộc

 

11.00- 11.30

Phần 4: Trao quà cho các chủ biên

Bế mạc

MC/ Lãnh đạo Khoa

 

Tài liệu:

22chuongtrinhmontienganhlop3den12duthaongay1912018pdf1pdf_1.pdf

gioi_thieu_ct_tieng_anh_pt_moi_dh_vinh_2018.pdf