Thực hiện Chỉ thị số 09-CT/ĐU ngày 16/02/2020 của Ban Thường vụ Đảng ủy trường về việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ hoạt động dạy - học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo của Trường Đại học Vinh đáp ứng yêu cầu của tình hình mới. Đồng thời, đến thời điểm hiện tại, tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Vì vậy, để đảm bảo thực hiện kế hoạch năm học, ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh, đảm bảo an toàn sức khỏe cho cán bộ, giảng viên, giáo viên, học sinh, sinh viên, học viên toàn trường vừa, Nhà trường quyết định triển khai phương án dạy và học trực tuyến đối với tất cả các bậc học, loại hình đào tạo từ ngày 24/02/2020 đến khi có thông báo mới.

Chiều ngày 21 tháng 2 năm 2020, Trung tâm Công nghệ thông tin đã tổ chức buổi tập huấn Elearning cho cán bộ toàn trường qua phần mềm dạy học trực tuyến zoom. Cán bộ Khoa SP Ngoại ngữ đã tham gia đông đủ.

Sau buổi tập huấn, Ban chủ nhiệm Khoa cũng đã trao đổi với các cán bộ về chủ trương của Nhà trường cũng như giải đáp các thắc mắc của cán bộ liên quan đến hình thức dạy học trực tuyến này.