Thực hiện kết luận cuộc họp Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp ngày 06/06/2018, Nhà trường thông báo tới các khoa, viện; các Thầy, Cô trợ lý đào tạo triển khai thông báo cho sinh viên đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp biết và nạp đơn (theo mẫu) để xét công nhận tốt nghiệp bổ sung đợt 2 năm 2018.

Yêu cầu sinh viên nạp 2 đơn theo mẫu tại Khoa, Viện (1 đơn khoa-viện lưu; 1 đơn cùng biên bản gửi về thường trực Hội đồng (qua phòng Đào tạo) để xét công nhận tốt nghiệp cho sinh viên.

Thời gian hoàn thành trước ngày 10/07/2018.

Trân trọng


thongbaomaudon.doc