Kính mời toàn thể CBGD Khoa SPNN tham gia buổi:

TẬP HUẤN VỀ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY

(Training workshop on teaching methods)

Thời gian: 13:30 ngày 06/5/2018
Địa điểm: Phòng họp tầng 8 Nhà điều hành.

Đây là hoạt động bồi dưỡng GV (teacher training) do Trường ĐHV và ĐSQ Mỹ phối hợp tổ chức.
Yêu cầu các đ/c có mặt đầy đủ, đúng giờ.

Phó Trưởng Khoa phụ trách

Nguyễn Thị Kim Anh