Kính mời BCN, Trưởng/Phó bộ môn, Trợ lý đào tạo, Cố vấn học tập, Chủ tịch công đoàn, Bí thư LCĐ, trợ lý QL HSSV, chuyên viên văn phòng khoa tham dự họp giao ban Khoa tháng 3. 

Thời gian: 17.30 chiều hôm nay ( thứ 6 ngày 02.3.2018). 

Địa điểm: Văn phòng Khoa Sư phạm Ngoại ngữ

Do nhiều công việc cần triển khai nên đề nghị các thầy cô có mặt đầy đủ, đúng giờ. Trân trọng!

Ban chủ nhiệm Khoa