Chủ trì: ThS. Hoàng Tăng Đức - Trưởng bộ môn Kỹ năng tiếng Anh, Khoa Sư phạm Ngoại ngữ, Đại học Vinh

Thời gian: 7h30 – 11h, Chủ nhật, ngày 04/12/2016

Địa điểm: Giảng đường A4.202, trường Đại học Vinh, 182 Lê Duẩn, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Chi tiết về chương trình Hội thảo xem tại đây