Kính mời quí Thầy Cô tham dự buổi "Giải đáp, tư vấn học tập cho sv K58 & Trao quà Tết cho sv có hoàn cảnh khó khăn". 

Thời gian: 19:30, ngày 1/2 năm 2018

Địa điểm: Hội trường A. 

Thành phần:

BCN, trưởng bộ môn, trợ lý đào tạo, cố vấn học tập, CBGD Khoa SPNN, BCH LCĐ Khoa SPNN, BCH LCH sinh viên Khoa SPNN, bí thư các Chi đoàn

& Lớp trưởng các lớp/chi đoàn K55,56,57 & toàn thể sinh viên K58

Trân trọng. 

BCN.